By Ivana Mrčela

Romantična umjetnička instalacija u središtu Čakovca

13. rujan 2022.

Fotografija: Marko Todorov

Izrezan na trakice, crtež na više načina promatračima omogućuje interakciju s njime, pozivajući ih da ga promotre iz više kuteva i perspektiva, da ga osjete kroz više dimenzija i time mu pridaju individualna značenja.

Još je jedan hrvatski grad obogaćen dramatičnom a elegantnom umjetničkom instalacijom - ovaj je put riječ o palači Starogra grada Čakovca, gdje se na glavnom ulazu u Muzej Međimurja smjestio crtež napravljen na transparentnoj foliji i izrezan na trake. Tako ljudi mogu prolaziti kroz njega, čime vrši i pragmatičnu ulogu, a radi konstantnog utjecaja vjetra, rad mijenja svoja lica čime dojam o njemu još i više ovisi o trenutku, perspektivi i emociji promatrača. Nacrtano lice tako se ponekad prikazuje u cijelosti - za mirnih, sunčanih i suhih dana - dok će pod naletima vjetra ono lelujati i pokazivati se samo u naznakama, stvarajući tako mističnu atmosferu. Crtež tematizira odnos prema domu i uspomenama koje vežemo uz rodno mjesto.

image

Fotografija: Marko Todorov

Stari grad Čakovec najvrjedniji je kulturno-povijesni spomenik i središnja memorijalna točka današnjeg Međimurja. Njegove zidine, kule i palača jezgra su suvremenog Čakovca. Čakovec se prvi put spominje kao utvrđeni grad u povelji kralja Roberta Anžuvinskog 1333. godine. Zbog opasnosti od Turaka, Nikola IV. Zrinski je započeo gradnju snažne renesansne utvrde prema nacrtima talijanskih fortifikacijskih graditelja. Bilo je to oko 1550. godine, a gradnju je stotinu godina kasnije dovršio Nikolin praunuk Nikola VII. Zrinski. Izgradnja raskošne renesansne palače smještene unu- tar zidina utvrde dovršena je 1638. godine. Nakon razornog potresa 1738. godine, Anton Erhard Martinelli, kraljevski arhitekt, uspješno je rekonstruirao i obnovio cijeli kompleks u baroknoj maniri tipičnoj za države koje su pripadale Austrija.

Rad je izložen u sklopu međunarodnog Zrinski Art Festivala - festivala inovativnih umjetničkih praksi te se uz ostale izložbe može pogledati sve do 30. rujna 2022. godine. Tema ovogodišnjeg Zrinski Art Festivala su svjetlo i sjene – tema koja pogađa duboko u sav vidljivi i nevidljivi svijet. Pritom su svjetlo i sjene dio moguće problematike svih kreativnih umjetničkih vrsta: od slikarstva i fotografije do stripa i kolaža; od skulptura i reljefa do prostornih instalacija; od videa, filma, animacija do performansi, kazališnih predstava, kazališta sjena, plesa i glazbe, te ambijentalne (geo-art, ili earth-art) umjetnosti.

image

Fotografije: Marko Todorov